Jdi na obsah Jdi na menu
 


Adresář zajímavých kontaktů a služeb pro osoby se sluchovým postižením

31. 3. 2010

Časopisy pro sluchově postižené

Gong – měsíčník; vydává ASNEP, www.gong.cz

INFO-Zpravodaj – vydává FRPSP – zasílán elektronicky

Magazín INFO-Zpravodaje – vydává FRPSP

NONE, noviny pro neslyšící – vydává D-CENTRUM Brno

Noviny Můžeš – vydává Sdružení přátel Konta Bariéry, www.muzes.cz

Unie – vydává Česká unie neslyšících

...

Organizace pro sluchově postižené

ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Hábova 1571, 155 00 Praha 5, tel.: 235 521 412, www.asnep.cz

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

Hábova 1571, 155 00 Praha 5, tel.: 235 521 412, http://www.asnep.cz/tlumoceni

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Za Černým Mostem 1522/B, 198 00 Praha 9, tel.: 281 918 747, www.cktzj.com

Česká společnost tlumočníků znakového jazyka

Hábova 1571, 155 00 Praha 5, tel: 603 846 204, jaroslav.paur@seznam.cz

Česká unie neslyšících

Havlíčkova 4, 110 00 Praha 1, tel.: 222 328 900, www.cun.cz

Českomoravská jednota neslyšících

Božetěchova 1, 612 00 Brno, tel.: 541 245 321, www.cmjn.cz

Český klub nedoslýchavých "HELP"

Tomanova 5, 320 16 Plzeň, tel.: 377 420 935, cknh.zdenek@tiscali.cz

Český svaz neslyšících sportovců

Lábkova – pavilon č. 5, 318 02 Plzeň, tel.: 377 387 766

Evropské centrum pantomimy neslyšících

Vodova 35, 612 00 Brno, tel.: 541 212 401, www.ecpn.cz

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

Hábova 1571, 155 00 Praha 5, tel.: 235 517 313, www.frpsp.cz

LORM – Společnost pro hluchoslepé

Zborovská 62, 150 00 Praha 5, tel.: 257 325 478, www.lorm.cz

PEVNOST – České centrum znakového jazyka

Sokolovská 304/810, 190 61 Praha 9, tel.: 266 006 390, www.pevnost.com

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8, tel.: 224 813 132, www.snncr.cz

APPN – Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící

Vratislavova 12/28, 128 00 Praha 2, tel.: 222 519 835, http://appn.neslysici.cz

Automotoklub neslyšících Praha

Erbenova 19, 150 06 Praha 5, tel.: 257 322 362, www.amkn-praha.wz.cz

B.Y.D. Klub mladých Neslyšících

VUT, Údolní 53, 602 00 Brno 2, tel.: 541 146 271, www.byd.cz

Spolek neslyšících Hodonín – Poradenské centrum Hodonín

Horní Valy 2 (ul. Dobrovolského), 695 01 Hodonín, tel.: 606 325 520
http://pcsnnhodonin.cz/start.htm

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

Hábova 1571, 155 00 Praha 5, tel.: 251 613 623, www.asnep.cz/tlumoceni

Český klub ohluchlých

Bínova 532/8, 182 00 Praha 8, fax: 286 581 589, www.ohluchli.unas.cz

Český tinnitus klub – klub Šelestářů

Hábova 1571, 155 00 Praha 5, tel.: 235 521 412

D-CENTRUM, agentura pro kulturu a vzdělání neslyšících

Vodova 35, 613 00 Brno, tel.: 541 212 401

Divadlo Neslyším

Cejl 87, Brno 602 00, sms: 603 261 767, www.neslysim.cz

Klub neslyšících a nedoslýchavých matek

Mateřské centrum Na Pořící (YMCA), Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1, mob.: 775 155 059

Labyrint Brno

Bendlova 26, 613 00 Brno, tel.: 548 524 289, www.labyrintbrno.cz

NCN, Národní centrum pro neslyšící

Hostímská 0439, 266 01 Beroun 3, tel: 311 625 465, ncn.cz@tiscali.cz

Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé

J. K. Tyla 418, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: 571 677 241

Pražský spolek neslyšících

Darwinova 450/24, 143 00 Praha 4, tel.: 241 774 757

Sdružení neslyšících v Moravském krasu

Svitavská 24, 678 01 Blansko, tel.: 516 413 036

Sportovní klub neslyšících Brno

Vodova 35, 612 00 Brno, tel.: 545 238 109, www.sweb.cz/skn.brno

Sportovní klub Olympia Praha sluchově postižených sportovců

Parmská 359, 109 00 Praha 10, sms: 775 977 013, http://sk.olympia.sweb.cz

Sportovní Klub SKIVELO neslyšících Olomouc

Jungmannova 25,77200 Olomouc, tel.: 585 225 597, www.skivelo.olnet.cz

Středisko rané péče TamTam

Holečkova 4, 150 00 Praha 5, tel.: 251 510 744, www.tamtam-praha.cz

Zvuk Ticha

Děkanská 6, 140 00 Praha 4, tel.: 241 401 470, www.zvukticha.cz

Národní rada zdravotně postižených České republiky

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, tel.: 266 753 424, www.nrzp.cz

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, tel.: 224 002 316, http://www.vlada.cz/cs/rvk/vvzpo/uvod.html

...

Kochleární implantát

Centrum kochleárních implantací u dětí

Foniatrické oddělení ORL kliniky UK 2. LF, U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5
tel.: 251 013 810, www.ckid.cz

Cochlear – www.cochlear.com

Kochlear – www.kochlear.unas.cz

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu

U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5, tel.: 267 710 666, www.suki.cz

...

Internetové odkazy pro sluchově postižené

Helpnet: www.helpnet.cz

informační portál pro osoby se specifickými potřebami,

Internetporadna: www.internetporadna.cz

poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami,

Jazykové centrum ULITA: www.jazykove-centrum-ulita.cz

stránky určeny neslyšícím a nedoslýchavým lidem, kteří se chtějí dále vzdělávat

Křižovatka: www.krizovatka.cz

vyhledávač nejen pro postižené,

o.s. www.neslysici.cz

internetové služby pro neslyšící

Ruce: www.ruce.cz

informace o světě Neslyšících,

Ticho: www.ticho.cz

diskuse, chat, odkazy, organizace, znaky, …

...

Znakový jazyk

www.kurzznakovereci.cz
www.lexikon.wz.cz/znakovka (slovník znakové řeči, články, odkazy)
www.nadeje.cz/zrtisk.html (slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící)
www.ticho.cz

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb08384 – zákon č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

...

Školy pro sluchově postižené

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené

Holečkova 4, 150 00 Praha 5, tel.: 257 326 015, bms.pipan@seznam.cz

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené

Riegrova 1, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 319 203, www.sluchpostcb.cz

Odborné učiliště pro žáky s více vadami s r.o.

Belgická 27, 120 00 Praha 2, tel.: 222 513 403, www.specou.cz

Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s r.o.

Tyršova 13, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 280, www.alternativnikomunikace.cz

Speciální mateřská a speciální základní škola pro sluchově postižené

Kosmonautů 4, 772 00 Olomouc, tel.: 585 567 111, www.sluch-ol.cz

Speciální mateřská škola a Pomocná škola pro děti s více vadami

Pod Doubravkou 13, 415 01 Teplice, tel.: 417 537 428, www.spcteplice.cz

Speciální mateřská škola Demosthenes o.p.s.

Mírová 2, 400 11 Ústí nad Labem, tel: 475 259 311

Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči a sluchu

8. pěšího pluku 821, 738 01 Frýdek-Místek, tel.: 558 432 367, specmsfm@quick.cz

Speciální mateřská škola pro děti s více vadami

Hostímská 0439, 266 01 Beroun 3, tel.: 311 626 393, ms.beroun@tiscali.cz

Speciální střední odborné učiliště pro sluchově postižené o.p.s.

Výmolova 169, 150 00 Praha 5, tel.: 251 555 356

Speciální škola a zařízení pro sluchově postižené

Spartakovců 1153, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: 596 937 816, www.deaf-ostrava.cz

Speciální školy pro sluchově postižené

Novoměstská 21, 621 00 Brno, tel.: 541 226 090, www.sssbrno.cz/zsdeafbrno

Speciální školy pro sluchově postižené

Ječná 27, 120 00 Praha 2, tel.: 224 942 151, http://skolajecna27.webpark.cz

Speciální školy pro sluchově postižené

Vsetínská 454, 757 14 Valašské Meziříčí, tel.: 571 615 641, www.val-mez.cz

Speciální školy pro sluchově postižené

Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové, tel.: 495 272 398, www.neslhk.com

Speciální školy pro sluchově postižené

Široká 42, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 931, www.neslysici-ivancice.info

Speciální školy pro sluchově postižené

Holečkova 4, 150 00 Praha 5, tel.: 257 313 420, http://holeckova.yc.cz/

Speciální školy pro sluchově postižené

Výmolova 169, 150 00 Praha 5, tel.: 251 555 356, www.webpark.cz/sps-vymolova

Speciální školy pro sluchově postižené a pro děti a žáky s vadami řeči

Školní 3208, 697 01 Kyjov, tel.: 518 612 054, www.mszskyjov.cz

Speciální školy pro sluchově postižené Plzeň

Mohylova 90, 312 09 Plzeň, tel.: 377 265 516, www.sluchpost-plzen.cz

Speciální školy pro žáky s více vadami

Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10, tel.: 274 817 133, sps.starostrasnicka@zris.mepnet.cz

Speciální školy při Fakultní nemocnici Motol

V Úvalu 84, 150 00 Praha 5, tel.: 224 435 700, www.mujweb.cz/www/skolamotol/

Speciální základní škola Schola-Viva, o. p. s.

Erbenova 16, 787 01 Šumperk, tel.: 583 214 153, www.schola-viva.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště pro tělesně postiženou mládež

tř. 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: 596 909 111, www.skolspec.cz

Střední odborné učiliště pro smyslově postižené žáky, Odborné učiliště a Praktická škola

Křičkova 4, 779 00 Olomouc-Svatý Kopeček, tel.: 585 385 112, www.sskopecek.cz

Střední průmyslová škola oděvní, střední odborné učiliště pro sluchově postiženou mládež a odborné učiliště

Gellnerova 1, 637 00 Brno, tel.: 541 220 464, www.spsobrno.webz.cz

Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené

Hostímská 439, 266 01 Beroun 3, tel.: 311 610 734, sszs-pro-sp-beroun@iol.cz

...

Vysoké školy

Janáčkova akademie múzických umění

Divadelní fakulta
bakalářské studium: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.: 542 591 300, http://difa.jamu.cz/

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
bakalářské studium: Sociálně výchovná péče o smyslově postižené
Hradecká 1227/4, 500 00 Hradec Králové, tel.: 493 331 111, www.uhk.cz/pdf

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
bakalářské studium: Čeština v komunikaci neslyšících
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, tel.: 221 619 210, http://ucjtk.ff.cuni.cz

...

Pomoc studentům se specifickými potřebami

Centrum pomoci handicapovaným

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra speciální pedagogiky
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 585 635 333, http://ksp.upol.cz/8.htm

Laboratoř Carolina – Centrum podpory studia zrakově postižených na Univerzitě Karlově

Malostranské nám. 25, 110 00 Praha 1, tel.: 221 914 321, http://carolina.mff.cuni.cz

Mediatéka Jazykového centra Univerzity Karlovy

Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, tel.: 221 619 238, http://jc.ff.cuni.cz/mmp/mmp.htm

Osobní asistence pro studenty UK

Kancelář pro studenty se speciálními potřebami, Informačně-poradenské centrum UK
Celetná 13, 110 00 Praha 1, mob.: 605 416 040, www.karlin.mff.cuni.cz/~asist/

Poradna pro handicapované studenty Informačně-poradenského centra UK

Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1, tel.: 224 491 260, www.cuni.cz/UK-60.html

Poradna pro sociální integraci a zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením Technické univerzity v Liberci

ul. 17 listopadu, Liberec 15
http://www.cdv.tul.cz/mod/resource/view.php?id=1&page=3
http://www.vslib.cz/uchazeci/dokument-3011.html

Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky na MU

Botanická 68A, 602 00 Brno, tel.: 549 491 105, http://teiresias.muni.cz/

Tereza – centrum pro podporu vysokoškolského studia zrakově postižených

FJFI ČVUT v Praze, katedra matematiky
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel.: 224 358 543, www.tereza.fjfi.cvut.cz

Augustin – Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové – budova č. 5
Tel.: 493 331 522, e-mail: lucie.misarova@uhk.cz, http://pdf.uhk.cz/augustin/index.html