Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poskytované služby

Příspěvky

Hodnocení služeb - 2012

28. 1. 2013

 

Hodnocení služeb - 2011

10. 1. 2012

Závěrečná zpráva ze souhrnného hodnocení poskytování sociálních služeb

 

Cílové skupiny klientů Centra

23. 3. 2010

 

Sociální poradenství

15. 10. 2008

Služby základního a odborného sociálního poradenství.

Poradenské služby poskytují klientům potřebné informace o možnostech zmírnění jejich postižení a řešení jejich ztížené životní situace. Sociální poradenství se zaměřuje na oblasti snižování informačního deficitu a usnadňování kontaktu s okolím. 

 

Tlumočnické služby

14. 10. 2008

Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením.
 

Tlumočení = bezprostřední (živé, simultánní) tlumočení v komunikační situaci za fyzické účasti dvou či více stran…

Tlumočnické služby posilují soběstačnost klientů a zvyšují jejich samostatnost při vyřizování běžných záležitostí. Zaměřují se na snižování informačního deficitu a komunikačních bariér a na usnadňování kontaktu s okolím. 

 

Sociálně aktivizační služby

13. 10. 2008

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
 

Sociálně aktivizační služby zahrnují zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, které posilují soběstačnost klientů a zvyšují jejich samostatnost a orientaci v běžném životě. Centrum pořádá pro klienty rekondiční pobyty - pobyty pro neslyšící, nedoslýchavé a rodiče s dětmi.