Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekondiční pobyt - Janské Lázně 2009

21. 9. 2009

Shrnutí rekondičního pobytu – Janské Lázně 29. 8. – 5. 9. 2009

Rekondiční pobyt byl zaměřen na potřeby osob se sluchovým postižením – nedoslýchavých.

Odborný program pobytu zahrnoval pravidelný dopolední kurz odezírání a podvečerní přednášky na různá témata. Odborný program připravila a vedla Mgr. Tereza Skákalová. Odborný program byl určen i pro přítomné rodinné příslušníky, jimž měl poskytnout nové informace o nejen komunikaci s osobou se sluchovým postižením.

Účastníci využili pobyt také k individuálním konzultacím s přítomnou sociální pracovnicí Centra a k vzájemné výměně osobních zkušeností. Zájemci se též večer scházeli v klubovně a hráli různé společenské hry či mohli využít nainstalovanou indukční smyčku v klubovně k lepšímu poslechu televize.

Kurz odezírání byl koncipován do čtyř lekcí. Na první byli účastníci seznámeni se zásadami správné komunikace a s vhodnými podmínkami pro odezírání. Další lekce byly vždy zaměřeny na slovní zásobu z různých oblastí (např. jídlo, časové pojmy, návštěva u lékaře, nakupování). Lekce byla navíc doplněna procvičením běžných slov a frází zábavnou formou, seznámením s cizími pojmy, s nimiž se osoby můžou nedoslýchaví setkávat v běžné komunikaci, a procvičením prstové abecedy jako podpůrného komunikačního prostředku.

Odborné přednášky byly zaměřeny převážně na oblast sluchového postižení. Nejprve proběhlo informování o činnosti Centra sociálních služeb pro sluchově postižené osoby, které pobyt pořádá, a dále o současné související legislativě. Účastníci byli seznámeni zejména se Standardy kvality sociálních služeb a byly jim předány informační materiály. Další přednáška obsahovala informace z oblasti sociálně právního minima pro osoby se sluchovým postižením, tj. kompenzační pomůcky, tísňové linky pro osoby se sluchovým postižením, ZTP aj. Dalším tématem byl trénink paměti. Účastníci byli informováni o obecných principech a zajímavostech a dále o možnosti posílit mozkovou činnost vhodnou stravou a tréninkem, což si hned mohli ověřit i prakticky formou různých her. Poslední odbornou přednáškou byla Zraková hygiena, která je pro nedoslýchavé velice důležitá, protože úspěšné odezírání (tj. odhadování vyslovovaných slov z pohybu mluvidel) závisí na dobrém stavu zraku.

Jako doplňkový program pobytu byly pro zájemce zajištěny masáže či vířivé koupele na Obchodní akademii a plavání v krytém bazénu. Volný čas trávili účastníci převážně podnikáním různých výletů do blízkého či vzdálenějšího okolí, protože pobytu v přírodě přálo počasí po celý týden. Pro zájemce byl také zajištěn výlet vyhlídkovým vláčkem do Pece pod Sněžkou.