Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekondiční pobyt pro nedoslýchavé, Lázně Bohdaneč 2010

Odborný program pobytu zahrnoval pravidelný dopolední kurz odezírání a podvečerní přednášky na různá témata. Odborný program připravila a vedla Mgr. Tereza Skákalová. Odborný program byl určen i pro přítomné rodinné příslušníky, jimž měl poskytnout nové informace o nejen komunikaci s osobou se sluchovým postižením.

Účastníci využili pobyt také k individuálním konzultacím s přítomnou sociální pracovnicí Centra a k vzájemné výměně osobních zkušeností. Zájemci se též večer scházeli k večernímu programu (plánované byly společenské hry, na ně se dostalo až poslední večer, protože předtím měli účastníci zájem o pokračování přednášky na téma kompenzační pomůcky pro sluchově postižené). Dále bylo možné využít nainstalovanou indukční smyčku v druhé klubovně k lepšímu poslechu televize.

Kurz odezírání byl koncipován do tří lekcí. Na první byli účastníci seznámeni se zásadami správné komunikace, s vhodnými podmínkami pro odezírání a s dvouruční prstovou abecedou jako podpůrného komunikačního prostředku. Další lekce byly zaměřeny na vysvětlení správné artikulace jednotlivých hlásek a jejich procvičení. Procvičení probíhalo formou různých aktivit se zaměřením na slovní zásobu z různých oblastí (např. běžné fráze, pozdravy, barvy, jídlo, návštěva u lékaře, nakupování).

Odborné přednášky byly zaměřeny převážně na oblast sluchového postižení. První přednáška obsahovala informace z oblasti sociálně právního minima pro osoby se sluchovým postižením, ZTP, jednorázový příspěvek na kompenzační pomůcku aj. Toto téma bylo pro klienty natolik důležité, že jsme přednáškou pokračovali i ve večerním programu. Dalším tématem byly vady sluchu. Během pobytu se ukázalo, že klienti dostávají od svých lékařů velmi málo informací, proto byli seznámeni s principem fungování ucha, důsledky jednotlivých typů vad, vysvětlen jim byl audiogram aj. Největší část přednášky zabíralo téma tinnistus – ušní šelesty. Ty trápí většinu klientů a opět se jim bohužel nedostalo podrobných informací od lékařů a mnohdy ani nedostali patřičnou odbornou podporu. Přednáška obsahovala mnoho praktických rad, jak se mají klienti zachovat, co s tinnitem lze a nelze dělat atd. V průběhu přednášky bylo znatelně vidět, jak smutné výrazy mnohých klientů se rozjasňují vlivem získaných informací, ale i díky uvědomění si, že nejsou jediní, koho šelesty sužují.

Poslední přednáškou bylo téma „Žijme zdravě“, které právě úzce souvisí s předcházením a léčbou tinnitu. Díky změně životního stylu lze docílit zlepšení či plného zbavení se šelestů. Proto přednáška obsahovala opět mnoho praktických informací, jak jednoduše zlepšit svůj život.

Jako doplňkový program pobytu byly pro zájemce zajištěny lázeňské procedury v místních lázních. Zajištění lázeňských procedur nabízíme klientům na těchto pobytech z toho důvodu, že program pobytu je poměrně náročný – třikrát denně se koná odborný program, který je pro klienty vysilující s ohledem na jejich věk a ztíženou možnost poslechu. Během procedur tak snáze klienti zrelaxují a cítí se uvolněněji. Každý má možnost vybrat si nabízené procedury dle vlastních možností, zdravotního stavu a zájmu. Procedury jsou také důležitou součástí programu pro seniory s omezenou pohyblivostí. Bez procedur by v podstatě neměli mnoho příležitostí k aktivnímu a pestrému trávení volného času. Město Lázně Bohdaneč nabízí možnosti posedět v cukrárně či kavárnách a projít se po lázeňském parku, jiné aktivity jsou pro tyto seniory nedostupné. Lázeňské léčebné procedury tak mohou podpořit rekondiční účinek pobytu, což potvrzuje jejich velmi pozitivní hodnocení klienty.

Volný čas trávili účastníci převážně podnikáním různých výletů do blízkého či vzdálenějšího okolí, protože pobytu v přírodě přálo počasí po celý pobyt. Pro zájemce byl také zajištěn výlet do Pardubic na parník Arnošt z Pardubic – výlet pořádala organizace, která byla ubytována v hotelu společně s námi, od nás se zúčastnilo celkem pět osob.