Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekondiční pobyt pro nedoslýchavé - Deštné v Orlických horách

 Původní termín pobytu byl plánován do Lázní Bohdaneč tak jako minulý rok. Bohužel nás ale v březnu kontaktoval provozovatel hotelu Technik, pan Vít Formánek, a oznámil nám, že hotel končí svoji činnost. Proto byl pobyt zrušen. Během jednoho dne pracovnice zajistila nové pobytové zařízení a nový termín (o tři měsíce dříve).
Protože již byly natištěné pozvánky a informace k původnímu pobytu a většina z nich byla již rozdána mezi klienty, pracovnice všechny stávající zájemce o pobyt informovala o změně (telefonicky, SMS, e-mailem). Současně proběhlo rychlé zveřejnění nového termínu a místa, aby se mohli hlásit i příp. noví zájemci. Nakonec se celá organizace pobytu vydařila a na pobyt se přihlásilo 16 osob.
 Celý pobyt probíhal velmi příjemně, počasí se vydařilo a účastníci byli spokojení se zařízením, ve kterém jsme bydleli.
Odborný program pobytu byl bohatý. Jeho nejdůležitější složkou z hlediska potřeb osob nedoslýchavých byl kurz odezírání, který probíhal denně vždy od 8:30 do 9:30. S ohledem na délku pobytu se kurz odezírání konal 3x a bylo v něm zahrnuto vše ze základu odezírání – uvedení do problematiky, zásady odezírání, artikulace jednotlivých hlásek, procvičování odezírání izolovaných slov i delších slovních celků. Procvičování odezírání bylo doplněno o různé zábavné aktivity, které byly zaměřeny na odezírání bez sluchové kontroly, ale svou podstatou a nenásilnou formou se u nich účastníci pobavili a částečně si odpočinuli.
Další složkou odborného programu byly přednášky. Uskutečnily se celkem tři – tzv. sociálně-právní minimum pro osoby se sluchovým postižením (sociální reforma, aktuální legislativa, kompenzační pomůcky, tísňové linky, činnost Hradeckého spolku neslyšících,…), dále „Neverbální komunikace“ a „Jak předcházet civilizačním chorobám.“
Dále měli účastníci pobytu možnost individuálních konzultací s přítomnou pracovnicí. Několik účastníků využilo vybavení pracovnice a koupili si baterie do sluchadel či si nechali vyčistit sluchadlo. Žádná další odborná konzultace nebyla poskytnuta, rozhovory probíhaly na osobní – přátelské úrovni.
Jako večerní program se denně hrály společenské hry. Osvědčilo se připravit několik kratších her, do kterých se mohli zapojit všichni přítomní. Hry byly zaměřeny na paměť, logické myšlení, zrakové vnímání, postřeh aj. Mezi účastníky měly velký úspěch, vždy se příjemně pobavili, uvolnili i pořádně zamysleli. Velmi pozitivní bylo, že se vždy zapojili aktivně všichni přítomní.
Po kurzu odezírání a odpoledne měli účastníci pobytu osobní volno. Většina účastníků podnikala drobné výlety po okolí. Ti zdatnější chodili pěšky, ostatní mohli využít místních linkových autobusů či cyklobusů, které zde jezdí pravidelně… Dále bylo pro účastníky pobytu zajištěno 2x denně plavání v bazénu přímo v chatě, další zájemci docházeli 2x za pobyt na masáže. Tyto procedury umožnily účastníkům relaxovat a aktivně vyplnit volný čas během pobytu, zároveň při nich účastníci procvičovali naprosto přirozeně odezírání (do bazénu nelze chodit se sluchadlem).
Z průběžného hodnocení a reakcí účastníků vyplývá, že všichni byli s pobytem spokojeni. Na místě jsme se tedy domluvili, že příští rok uspořádáme pobyt opět zde a v podobném letním termínu… Na letošním pobytu účastníci získali nové informace, seznámili se s novými lidmi (mnozí si začali vzájemně tykat), odpočinuli si od běžných starostí, poznali nová místa a zlepšili svoji kondici – všichni odjížděli usměvaví. Pobyt tedy hodnotím jako přínosný a úspěšný.
 

Náhledy fotografií ze složky Pobyt nedoslýchavých 2011