Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekondiční pobyt pro neslyšící - Černá v Pošumaví

Pro neslyšící klienty byl připraven program, který byl sestaven na základě průzkumu jejich cílů a dále byly zařazeny prvky terapeutické a vzdělávací (formou zábavných aktivit). Bohužel prostory, které jsme měly k dispozici, neumožňovaly plně využít všechny plánované aktivity. Program byl volen dle dispozic prostor, který nám byl vyhrazen.

            Z průzkumu zájmu cílů klientů převládalo seznámení s místem Černá v Pošumaví i poznání širšího okolí. Hlavním cílem však u klientů bylo setkání s komunitou. Pětidenní pobyt skupiny neslyšících osob byl velkým přínosem pro uspokojení jejich omezených či nenaplněných komunikačních, společenských a vztahových potřeb v běžném životě. Ilustrací by mohla být statistika jejich životních stavů a rolí. Jeden manželský pár v důchodu, manželé v produktivním věku s maminkou ve vysokém věku s omezenou hybností, dvě ženy, jedna z nich je zde byla se synem, tři svobodné ženy ve věku od 30 – 45 let, z nich jedna nezaměstnaná. Jeden rozvedený muž a jeden svobodný muž ve starobním důchodu. To je vzorek lidí, kteří díky hluchotě mají ztížené či omezené podmínky v kontaktu se společenským prostředím a v běžném životě jsou nuceni řešit své životní situace stejně jako ostatní. Musí však vyhledávat pomoc a podporu druhých osob, nejčastěji tlumočníka, rodinného příslušníka nebo jiné blízké osoby. Dále mohou využívat dostupných sociálních služeb či technických pomůcek, ale pouze v domácím prostředí (fax, světelná signalizace k domovnímu či bytovému zvonku, přivolání k ležící osobě nebo při pláči dítěte, budíček atp.). Proto potřebují intenzivní skupinová setkání podobného druhu. Zde jsou pro ně v ucelené formě připraveny informace, které jim pomohou lépe se orientovat v sociálním a společenském systému, který je zahlcen informacemi. Je tedy pro ně nepřehledný, často se mění, je pro ně nesrozumitelný anebo mu nerozumí. A hlavně je v českém jazyce, který je jejich druhým jazykem, proto je pro neslyšící obtížné pochopit některá sdělení a tím mají sníženou sociální orientaci.
Letošní odborný program byl zaměřen na seznámení se systémem sociálních služeb poskytovaných pro osoby se sluchovým postižením v Hradeckém spolku neslyšících. Účastníci měli možnost nahlédnout do administrativního systému práce tlumočníka, jak musí mozek tlumočník fungovat při simultánním překladu atp.
            Druhým tématem pobytu byl „Zdravý životní styl“, kdy byli přítomným předány návody jak se udržet v dobré životní formě. K tomu byl připraven také testík, kde se prověřovala znalost správného držení těla při vykonávání běžných denních činností. Pro povzbuzení, logické myšlení či aktivaci mozku, jemné motoriky a procvičení ostatních smyslů bylo připraveno mnoho jiných úkolů, které plnili jako jednotlivci. Ale při společenské hře AKTIVITY byli účastníci rozlosováni do skupin a v závěrečném hodnocení hráčů byli vyhodnoceni jak jednotlivci, tak umístění skupin.
            Pro zájemce o relaxaci od starostí a stresu každodenního života byla zajištěna služba maséra a zprostředkována návštěva Wellness Hotelu a.s. Pro utužení kondice jsme uspořádali výlety do okolí, při nichž měli možnost neslyšící blíže poznat krásy české země.
            Přes některé organizační nedostatky (např. nedostatečné prostory pro rozcvičku a společné aktivity, nedodržení smlouvy o dopravě na dohodnuté místo) byl pobyt úspěšný. Z hodnocení samotnými klienty vyplývá, že je pobyt uspokojil. V pestré programové nabídce si každý účastník našel něco pro sebe, co jej spokojilo. Převážně se všichni účastnili všech aktivit (výjimkou byly zdravotní důvody), i když to neměli stanoveno ve svých cílech této rekondiční pobytové akce.
            Protože po celou délku pobytu byl přítomen sociální pracovník ovládající znakový jazyk a tlumočník v jedné osobě, byl pro účastníky pobyt bezbariérový.
            Celkově lze průběh pobytové akce hodnotit jako prospěšný všem přítomným. Nejenže měli neslyšící možnost být ve své komunitě bez bariér, tedy bez stresů, ale navíc poznali kousek naší krásné vlasti.
 

Náhledy fotografií ze složky Pobyt neslyšících 2011